ادامه پیروزی های رزمندگان یمنی ضد مزدوران سعودی

یک شنبه 9 مهر 1396 - 9:49:10

عملیات نیروهای یمنی در منطقه الهاملی در تعز و به دنبال آن، فرار مزدوران سعودی از این منطقه

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف