راهپيمايي گسترده روز عاشورا در ضاحيه

یک شنبه 9 مهر 1396 - 10:51:29
راهپيمايي گسترده روز عاشورا  در ضاحيه

راهپيمايي روز عاشورا با حضور گسترده عزاداران حسيني در ضاحيه، جنوب بيروت

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف