رزمندگان یمنی مزدوران سعودی را اینگونه شکار می کنند..

یک شنبه 9 مهر 1396 - 11:15:41

انهدام موضع مزدوران سعودی در منطقه الحول در نهم یمن توسط رزمندگان یمنی با موشک هدایت شونده

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف