گزارش كوتاه و زيباى شبكه الميادين از مراسم عاشوراى حسينى

یک شنبه 9 مهر 1396 - 11:56:39

چگونگى شهادت "وهب" مسيحى و مادرش در ركاب امام حسین(ع) و مشاركت عيسويان در سوگواری های شيعيان...

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف