عاشورا در هند

یک شنبه 9 مهر 1396 - 13:37:28

برگزاری مراسم روز عاشورا در شهرهای کارگیل ، اورنگ آباد و دهلی

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف