تجاوزگری رژیم آل خلیفه ادامه دارد

دو شنبه 10 مهر 1396 - 15:20:43

حمله نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه به تجمع عزاداران حسینی در شهر منامه و سرکوب مردم

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف