تسلط ارتش سوریه و متحدان بر نواحی مرزی اردن

سه شنبه 11 مهر 1396 - 10:51:15

ارتش سوریه و متحدان توانستند بر نواحی و مناطق مرزی جدید با اردن تسلط یابند و پاکسازی این مناطق از وجود تروریست ها راآغاز کنند

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف