بابا رفت، دختر آمد..

پنج شنبه 13 مهر 1396 - 9:1:28

شهید ابراهیم سبیتی به همراه هشت تن دیگر از رزمندگان مقاومت روز دوشنبه در سوریه به شهادت رسید و فرزند او تنها پس از چند ساعت از شهادت پدر به دنیا آمد.

سجی، دختر این رزمنده شهید مقاومت تنها پس از گذشت چند ساعت از شهادت پدر چشم به جهان گشود تا پیش از اینکه زمین بابا را در آغوش بگیرد، او عکسش را بغل کند.
هزاران عزادار لبنانی در روز عاشورا مانند اصحاب حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام در روز عاشورا گفتند اگر هزار بار کشته شویم، سوزانده شویم، خاکسترمان را به باد دهند و دوباره زنده شویم دست از یاری تو برنمی داریم، و تو را ترک نمی کنیم.
ابراهیم، اولین شهید پس از عاشورا بود و با شهادتش و هدیه دادن دختر خود ولای خود به این خط را ثابت کرد.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف