توئیت جالب مجری ارشد الجزیره قطر

پنج شنبه 13 مهر 1396 - 18:15:49
توئیت جالب مجری ارشد الجزیره قطر

فیصل قاسم، مجری ارشد الجزیره قطر اشاره به عربستان: هنگامی که ایران و ترکیه (دو قدرت شیعی و سنّی منطقه) با هم متحد شوند، احمق ها دیگر نمی توانند در منطقه جنگ طائفه‌ای و مذهبی راه بیاندازند.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف