جواب دندان شکن به نتانیاهو!

جمعه 14 مهر 1396 - 11:4:22

آمر قتل دانشمندان و نخبگان ایرانی درمجمع عمومی سازمان ملل به زبان فارسی خطاب به مردم ایران گفت: ما دوست شماهستیم!

دسته بندی :