دنیای بی حسین (ع)...

جمعه 14 مهر 1396 - 11:10:1

کشیش ندیم ناصر، از درس های قیام کربلا و فراگیر بودن عشق به امام حسین (ع) می گوید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف