پرچم بزرگ عراق در خیابان های بغداد

جمعه 14 مهر 1396 - 17:14:48
پرچم بزرگ عراق در خیابان های بغداد

رونمايي از پرچم ٥٠٠ مترى عراق در خيابان هاى بغداد با هدف وحدت و يكپارچگي عراق

دسته بندی :