«ویتوریو»؛ صهیونیست ستیزی از ایتالیا!!!

یک شنبه 16 مهر 1396 - 12:57:27

شما بین یک زندگی راحت و بی دردسر در اروپا و یک زندگی سراسر سختی و همراه با استرس در یک کشور ویران شده، کدام را انتخاب می کنید؟ ویتوریو از ایتالیا به غزه رفت تا برای آرمان هاش جانش را فدا کند