«ویتوریو»؛ صهیونیست ستیزی از ایتالیا!!!

یک شنبه 16 مهر 1396 - 12:57:27

شما بین یک زندگی راحت و بی دردسر در اروپا و یک زندگی سراسر سختی و همراه با استرس در یک کشور ویران شده، کدام را انتخاب می کنید؟ ویتوریو از ایتالیا به غزه رفت تا برای آرمان هاش جانش را فدا کند

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف