هدف قرار دادن محل استقرار مزدوران سعودی در المخا

یک شنبه 16 مهر 1396 - 16:57:4

واحدهای توپخانه ارتش و نیروهای مردمی یمن در چند روز گذشته بارها محل تجمع مزدوران سعودی در تعز را هدف قرار داده اند

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف