به هلاکت رسیدن مزدوران سعودی در نهم یمن

یک شنبه 16 مهر 1396 - 17:35:58

هدف قرار دادن مواضع مزدوران رژیم سعودی در نهم یمن توسط رزمندگان یمنی

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف