فیلم خبری ویژه از میدان نبرد درشهر المیادین سوریه

یک شنبه 16 مهر 1396 - 18:39:38

عملیات ارتش سوریه و متحدان (مقاومت) در اطراف المیادین و ادامه پیشروی ها در شرق رود فرات

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف