واکنش ظریف به تروریستی خواندن سپاه پاسداران

دو شنبه 17 مهر 1396 - 11:41:54

پاسخ ظریف به خبرنگار در مورد واکنش ایران به تروریستی اعلام کردن سپاه: واکنش بسیار تندی نشان خواهیم داد

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف