رزمایش کوهستانی «رایک2» درعربستان ادامه دارد

دو شنبه 17 مهر 1396 - 15:2:34
 رزمایش کوهستانی «رایک2» درعربستان  ادامه دارد

تهران - الکوثر: رزمایش «رایک2» با مشارکت نیروهای مسلح عربستان سعودی و فرانسه که چند روز قبل فعالیت‌های خود را آغاز کرده بود، همچنان به این رزمایش جهت تمرین عملیات کوهی ادامه می‌دهد. 

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، ارتشبد عبدالاله راشد العتیبی فرمانده‌ی نیروهای نظامی عربستان سعودی امروز گفت: هدف از این تمرین‌ها کسب تجارب بیشتر نیروهای ویژه‌‌ و آموزش مهارت‌های لازم در نبردهای کوهستانی و هماهنگی‌های مشترک میان نیروهای نظامی دو کشور در راستای اجرای وظیفه‌های مطلوب با مهارت‌های عالی است. 

وی در ادامه افزود: تمرین‌های «رایک2» از جمله تمرین‌های مشترک میان نیروهای مسلح عربستان سعودی و فرانسه است که در مناطق کوهستانی کشور برگزار می‌شود، و از آنجایی که رزمایش «رایک ۱» موفقیت‌های لازم را کسب کرده بود، برای کسب موفقیت‌های بیشتر و آموزش اسلوب‌ها و روش‌های برتر، عملیات «رایک 2»‌ اجرا می‌شود. 

از سوی دیگر سرتیپ پل شانتریل فرمانده‌ی نیروهای نظامی فرانسه اظهار داشت: این تمرین‌ها فرصتی برای نیروهای نظامی فرانسه محسوب می شود تا به مهارت‌های خود در نبردهای کوهستانی در شب و روز بیفزاید، و بعلت متفاوت بودن شرایط جغرافیایی تاتکیک‌هایی متفاوت از آنچه در فرانسه شاهد بوده‌اند را فرا گیرند. 

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف