سرانجام قفس مرگ

دو شنبه 17 مهر 1396 - 18:0:58
سرانجام  قفس  مرگ

قفسی که تکفیری های داعش از آن برای شکنجه و قتل افراد استفاده می کردند. مکان شهرک سوحا حومه شرقی سلمیه در حماه سوریه

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف