همایش بزرگ اقتصادی ایران و عراق

دو شنبه 17 مهر 1396 - 18:31:40
همایش بزرگ اقتصادی ایران و عراق

بازار عراق بعد از چین دومین بازار تجاری برای ایران محسوب می شود که می توان از آن به عنوان بازار مهم و انحصاری نام برد

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف