بازی رایانه ای نبرد برای ایمان

چهار شنبه 19 مهر 1396 - 10:40:59

اولین بازی بلند PC تولیده شده در ایران برای رزمندگان فاطمیون. با این گیم خود را در شرایط سخت جنگی منطقه قرار دهید...

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف