تحرکات داعشی ها در حمص

چهار شنبه 19 مهر 1396 - 12:53:31

کنترل نیروی های داعش بر قریتین در نزدیکی های حمص به نقل از شبکه اعماق

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف