استاد دانشگاه الازهر: جهان اسلام به مسئولیت خود برای نجات فلسطین عمل کند

چهار شنبه 19 مهر 1396 - 15:20:48
استاد دانشگاه الازهر: جهان اسلام به مسئولیت خود برای نجات فلسطین عمل کند

تهران- الکوثر: استاد اقتصاد و سیاست دانشگاه الازهر گفت: مسئله فلسطین مرتبط به گروه و یا جغرافیایی خاصی نیست و همه مسلمانان جهان باید خود را در قبال مسئله فلسطین و مسجد الاقصی مسئول بدانند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، 'محمود شریف' تصریح کرد: از جمله عواملی که می تواند به مسئله فلسطین کمک کند، اتحاد مسلمانان جهان با یکدیگر است. مسلمانان باید با یکدیگر اتحاد داشته باشند، تا از نیروی خود در مبارزه علیه استعمارگران و اشغالگران استفاده کنند. 
وی تاکید کرد که این مبارزه تنها محدود به فلسطینی ها نیست و برای همه مسلمانان جهان اهمیت دارد. از اینرو باید به مسئولیت ها و وظایف خود در این مورد عمل کنند.  'محمود شریف' گفت مسلمانان غیرعربی در مورد مذهب خود احساس مسئولیت می کنند و مصمم به پایان دادن به اشغال فلسطین و آزادی مسجد الاقصی هستند. 
این استاد دانشگاه الازهر همچنین خاطرنشان کرد: نیاز است که دستورالعمل هایی که در نشست های مختلف مطرح می شود تا حد امکان جنبه عملیاتی پیدا کند و فراتر از شعار باشد تا بتواند به صورت واقعی به مردم فلسطین کمک کند. 
وی گفت که همه مسلمانان باید بدانند که مسئله فلسطین و مسجد الاقصی مرتبط به یک گروه یا منطقه جغرافیایی خاصی نیست، بلکه یک مسئله جهانی است که همه مسلمانان را شامل می شود. از اینرو مسلمانان باید برای حفظ شان و هویت خود با پیروزی در این میدان نشان دهند که غرب نمی تواند سیاست های سلطه طلبانه خود را بر آنها اعمال کند. 

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف