عملیات رزمندگان یمنی علیه مزدوران سعودی در المخا تعز

جمعه 21 مهر 1396 - 10:9:17

ویدیو خبری پیش و درحین انجام عملیات رزمندگان یمنی در تعز

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف