دود شدن تجهیزات پیشرفته عربستان در بیابان های یمن

جمعه 21 مهر 1396 - 17:42:50

لحظه هدف قرار دادن ماشین مزدوران سعودی با موشک توسط رزمندگان یمنی در نهم یمن

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف