فرار فضاحت بار مزدوران سعودی

جمعه 21 مهر 1396 - 18:20:44

فرار دسته جمعی نظامیان ارتش آل سعود از پادگان الشرفه در نجران

دسته بندی :