فرار شبه نظامیان بارزانی از جبهه کرکوک

دو شنبه 24 مهر 1396 - 18:37:14

باورود نیروهای ارتش ومبارزه باتروریسم عراق به کرکوک گروههای عظیمی از شبه نظامیان بارزانی از جبهه کرکوک فرار کردند آن هم پیش از رسیدن نیروهای عراقی. اختلاف و مشاجره میان اندک نفراتی که ظاهرا مانده اند مشاهده می شود

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف