رویه استکبار نهایت ظلم به دیگران برای ادامه حیات است

سه شنبه 25 مهر 1396 - 16:20:38
رویه استکبار نهایت ظلم به دیگران برای ادامه حیات است

ریاست سازمان صدا وسیما در جریا ن سفر به بیروت با حضور در استودیو و شرکت در برنامه یوم جدید شبکه الکوثر گفت: نهایت تلاشهای جمهوری اسلامی و نهضت مقاومت این است که مردمان این منطقه حق خودشان را استیفاء کنند و دارای آرامش و امنیت بشوند و در زمینه اقتصاد و معیشت و پیشرفتشان بتوانند راهی که معتقد هستند را ادامه دهند

دکتر علی عسکری: نظام سلطه دراین منطقه یک زمانی یکه تازی می کردند و نیروهای مسلمان و انقلابی توانشان محدود بود امروز به برکت انقلاب اسلامی و اقتدار جمهوری اسلامی و نیز وجود نیروهای مجاهد و مبارز مثل حزب الله لبنان که از زیباترین و قویترین مجاهدترین نیروهای این منطقه است می بینیم که امروز فتوحات جدیدی برای اسلام فراهم می شود به خصوص این جریان بد تکفیری یک مقدار دست آمریکا و صهیونیستها و دیگران رو شد که چگونه بی رحمانه می توانند با برادران و خواهران خودشان رفتار کنند به هر حال باعث سقوط آنها شد و فتح حق و حقیقت هر روز بیشتر می شود و نهایت تلاشهای جمهوری اسلامی و نهضت مقاومت این است که مردمان این منطقه حق خودشان را استیفاء کنند و دارای آرامش و امنیت بشوند و در زمینه اقتصاد و معیشت و پیشرفتشان بتوانند راهی که معتقد هستند را ادامه دهند

ایشان در این برنامه که به صورت زنده از بیروت پخش می شد ضمن تقدیر از این شبکه اضافه کردند که شبکه الکوثر را یکی از بهترین شبکه ها در زمینه دینی در ایران و منطقه می دانند.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف