کردها پرچم خود را در رقه برافراشتند

سه شنبه 25 مهر 1396 - 16:48:45

تصاویری از برافراشتن پرچم کردهای دمکراتیک سوریه SDF در مرکز شهر رقه در میدان النعیم . تا این لحظه ۹۵٪ رقه در کنترل SDF است و پس از تخلیه باقیمانده ی دواعش، شهر رقه بصورت کامل به تصرف SDF در خواهد آمد.

میدان النعیم جایی بود که داعش در گذشته بسیاری از اعدام های میدانی خود را در آنجا انجام میداد و یا معمولا سرهای بریده شده در دور میدان به  نمایش در می آمدند.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف