روایت تصویری رقه : از اشغال تا امروز

چهار شنبه 26 مهر 1396 - 13:38:10

تصاویر مربوط به رقه از آغاز اشغال توسط داعش تا اشغالی دیگر توسط کُردهای سوری موسوم به قسد که مورد حمایت آمریکا هستند

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف