نُجَباء در عملیات موفق عاشورا

یک شنبه 30 مهر 1396 - 11:4:32

لشکر 12 مقاومت اسلامی نُجَباء عراق به فرماندهی «ابو تقوا» توانست عملیات عاشورا را با موفقیت به پایان برساند.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف