بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از کارگران کشور نهم اردیبهشت 94