قرارداد نیم میلیارد دلاری خرید تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی