اعتراض شدیداللحن سوریه به‌ بی‌مسئولیتی‌های شورای امنیت

سه شنبه 2 آبان 1396 - 18:4:57
اعتراض شدیداللحن سوریه به‌ بی‌مسئولیتی‌های شورای امنیت

دمشق- الکوثر: وزارت امور خارجه سوریه طی دو نامه جداگانه به شورای امنیت و سازمان ملل به شدت از بی‌تفاوتی آن‌ها به تجاوزگری‌های وحشیانه ائتلاف آمریکایی در کشتن شهروندان سوریه اعتراض کرد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، وزارت امور خارجه سوریه بار دیگر از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست به مسئولیت خود درباره حفظ صلح و امنیت بین‌المللی عمل کند و برای متوقف کردن جنایت های وحشیانیه ائتلاف غیرقانونی بین‌المللی علیه غیرنظامیان و مردم سوریه اقدام کند.

وزارت امور خارجه سوریه طی دو نامه جداگانه به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت ملی سازمان ملل درباره تجاوزگری های سازمان یافته ائتلاف بین‌المللی علیه حاکمیت سوریه و غیرنظامیان بی گناه اعلام کرد: «جنگنده های ائتلاف بین‌المللی جنایت خونبار دیگری به کارنامه سرشار از کشتار، جنایت های جنگی و جنایت های غیر انسانی خود افزود. جنگنده های این ائتلاف در تاریخ 23 اکتبر، (دیروز) منطقه مسکونی «القصور» در شهر دیرالزور را هدف حمله قرار دادند که در نتیجه آن 14 غیر نظامی شهید و بیش از 40 تن دیگر نیز که بیشتر آن‌ها از زنان و کودکان بودند، زخمی شدند.

وزارت امور خارجه سوریه افزود: اقدام ائتلاف بین‌المللی در هدف قرار دادن منطقه‌ای مسکونی که تروریست‌های داعش هیچ‌گونه حضوری در آنجا ندارند، پس از آن صورت گرفت که ارتش سوریه و متحدانش اخیرا این منطقه را آزاد کردند. این اقدام ائتلاف یادشده در ادامه اقدامات مشکوک و ویرانگر ، صورت گرفت، اقداماتی که با هدف مانع‌تراشی در برابر پیروزی های ارتش سوریه و متحدانش علیه گروه تروریستی داعش، به‌ویژه در استان دیرالزور صورت گرفت.

روند حوادث و رخدادها و بسیاری از گزارش ها و تصاویر موجود نشان می دهد که تروریست‌های داعش حملات خود را علیه ارتش و متحدانش از مناطق تحت تسلط ائتلاف بین‌المللی و شبه نظامیان تروریست و مزدور آن، انجام می دهند.

وزارت امور خارجه سوریه در ادامه افزود: در همین چارچوب، نمایش آزادسازی شهر رقه مطرح شد که البته پس از آن بود که این ائتلاف جنایتکار در این شهر مرتکب کشتاری شد که در نتیجه آن جان هزاران غیر نظامی از ساکنان آن گرفته شد و شهر به‌طور کلی نابود شد. همزمان، این ائتلاف و شبه نظامیان مرتبط با آن، امنیت خروج عناصر گروه تروریستی داعش را -که بیشتر آن‌ها تابع کشورهای بیگانه بودند- از شهر رقه و دیرالزور فراهم کرد و آن‌ها را به جبهه های دیگری با نیروی ارتش سوریه و متحدان آن در استان دیرالزور سوق داد.

در ادامه نامه های وزارت امور خارجه تاکید شده است که شتابزدگی این ائتلاف با همکاری مزدورانش در اعلام بازسازی شهر رقه برای محو کردن آثار و نشانه‌های جنایت فجیع آن و همچنین تحمیل سیاست امر واقع صورت گرفت که راه به جایی نخواهد بود. این اقدامات آن البته نقض آشکار حاکمیت جمهوری عربی سوریه و یکپارچگی و تمامیت ارضی آن به شمار می‌رود.

وزارت امور خارجه سوریه تاکید کرده است که دولت جمهوری عربی سوریه به شدت تجاوزگری های ائتلاف بین‌المللی و جنایت های جنگی و جنایت های غیر انسانی آن را علیه غیرنظامیان سوریه از جمله قتل و کشتار زنان و کودکان، در شهر دیرالزور محکوم می‌کند. دولت سوریه همچنین به مشارکت برخی طرف ها [کشورها] در جنایت‌های این ائتلاف به شدت اعتراض می‌کند.

در ادامه این دونامه تاکید شده است که سوریه به شدت از موضع برخی کشورهایی که از یک سو مدعی حمایت از حاکمیت قانون، حقوق بشر، قوانین بین‌المللی و انسانی هستند و از سوی دیگر چشم و گوش خود را به روی قتل و کشتار هزاران غیرنظامی در شهر رقه و نابودیکامل شهر بسته اند، اظهار شگفتی و به آن‌ها اعلام می‌کند که شریک ریخته شدن خون سوری ها، ویران شدن شهرها و زیرساخت های سوریه هستند. بیانیه های این کشورها که مایه تمسخر است، گواهی گویا بر دوگانگی موضع آن‌هاست.

در پایان نامه وزارت امور خارجه سوریه آمده است: دولت جمهوری عربی سوریه بار دیگر از شورای امنیت سازمان ملل متحد و رئیس آن می خواهد به مسئولیت خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی عمل کند و برای متوقف کردن جنایت های ددمنشانه این ائتلاف غیر قانونی اقدام فوری کند.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف