عملیات مشترک پهپاد های محور مقاومت و انهدام مواضع دواعش

یک شنبه 7 آبان 1396 - 10:29:11

بمباران مواضع داعشیان در مرز سوریه و عراق توسط پهپادهای ارتش سوریه و متحدانش


یک شنبه 7 آبان 1396 - 10:32:39

دسته بندی :