صهيونيسم و وهابيت خاستگاه مشترکي دارند

سه شنبه 9 آبان 1396 - 13:5:4
صهيونيسم و وهابيت خاستگاه مشترکي دارند

دمشق- الکوثر: «دکتر شيخ محمد النصور» رئيس دپارتمان مطالعات امور مربوط به رژيم صهيونيستي در رسانه‌هاي سوري گفت تحقيقات عميق چهل ساله در ذهنيت تلمودي و ذهنيت وهابي نشان داده است کسي که جنبش صهيونيسم را ايجاد کرد همان است که جنبش وهابيت را ايجاد کرده است. 

شيخ النصور در برنامه «حقائق التاريخ» شبکه تلويزيوني الکوثر افزود: «انگليس از اواسط قرن پانزدهم براي احياء يا ايجاد تفکر بسيار خطرناک تلمودي که نژادپرستي را درون خود دارد و سپس به نام اصلي‌اش يعني جنبش صهيونيسم شناخته شد، برنامه ريزي کرد و دستگاه اطلاعاتي همين کشور نيز وهابيت را پايه گذاري کرد». 
شيخ النصور افزود، تفکرات ابن تيميه يا همان ذهنيت وهابي قطعا از ذهنيت تلمودي نشأت گرفته است که همه انسان ها را تکفير مي‌کند و معتقد و مدعي است هيچ دين واقعي در جهان بجز دين يهوديت وجود ندارد. ذهنيت وهابي نيز ادعا مي‌کند هيچ دين و انديشه و مذهبي واقعي جز مذهب وهابيت وجود ندارد به همين علت کشتن و نابود کردن و تکفير مسلمانان و مسيحيان را جايز مي‌داند. 

 

براي عضويت در کانال تلگرامي الکوثر فارسي اينجا کليک کنيد

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف