آخرین وضعیت پایانه مرزی مهران

چهار شنبه 10 آبان 1396 - 11:52:44

ازدحام شدید جمعیت ۲ کیلومتر مانده به پایانه ی مرزی مهران - چهارشنبه دهم آبان،ساعت ۱۱

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف