مقاومت لبنان: عربستان دست از دخالت در امور داخلی لبنان بردارد

پنج شنبه 18 آبان 1396 - 16:21:34
مقاومت لبنان: عربستان دست از دخالت در امور داخلی لبنان بردارد

بیروت- الکوثر: فراکسیون مقاومت در پارلمان لبنان از عربستان خواست از دخالت در امور داخلی لبنان پرهیز کند.

فراکسیون «وفاداری برای مقاومت» در پارلمان لبنان با صدور بیانیه‌ای که «حسن فضل الله» یکی از نمایندگان آن قرائت کرد از عربستان سعودی خواست در امور داخلی لبنان دخالت نکند.

در این بیانیه تاکید شده است که رویکرد میشل عون، رئیس جمهور لبنان، در ارتباط با استعفای مبهم سعد حریری مورد تایید است و مقاومت بر ضرورت حفظ امنیت تاکید می‌کند.

در این بیانیه آمده است: از عربستان سعودی می خواهیم که بحران های خود را از لبنان دور کند و از دخالت در امور داخلی لبنان دست بردارد.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف