طب اسلامی

دو شنبه 22 آبان 1396 - 18:36:0
طب اسلامی

برنامه طب اسلامی تولید شبکه جهانی الکوثر در سال1390 در 5 قسمت به معرفی طب اسلامی ، سنگ درمانی ، تغذیه درمانی و فصد و حجامت می پردازد.

دسته بندی :
برچسب :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف