تفسیر جمال

چهار شنبه 8 آذر 1396 - 10:15:36
تفسیر جمال

مستند روایی " تفسیر جمال" تولید شبکه جهانی الکوثر به معرفي بانواني كه صاحب اثر هنري در خصوص قرآن كريم بوده اند می پردازد.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف