حمدین صباحی:

سفیر رژیم صهیونیستی از قاهره اخراج شود

یک شنبه 19 آذر 1396 - 16:56:13
سفیر رژیم صهیونیستی از قاهره اخراج شود

قاهره- الکوثر: نامزد پیشین ریاست جمهور مصر خواستار بسته شدن سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره و قطع روابط با قاهره آمریکا شد.

به گزارش خبرنگار شبکه الکوثر «حمدین صباحی» گفت: اقدام رئيس جمهور آمریکا برای انتقال سفارت این کشور به قدس و اعلام آن به‌عنوان‌ پایتخت رژیم صهیونیستی، تجاوزگری آمیرکا بر قوانین بین‌المللی‌ و حقوق تاریخی و مبانی ملت عربی است.

وی گفت: رژیم‌های‌ عربی رژیم‌های‌ ضعیف و شکننده هستند و از مدت‌ها پیش این رژیم‌ها‌ در رویارویی طایفه ای با نام سنی و شیعه قرار داده قرار شده‌اند. اکنون باید سران عرب مشخص کنند و به این پرسش پاسخ دهند که در طرف مردم و قدس هستند یا در خط آمریکا و رژیم صهیونیستی. آن‌ها‌ باید اکنون به قطعنامه پیشین اتحادیه عرب عمل کنند، قطعنامه‌ای‌ که اعلام شد که هر کشوری که قدس را به‌عنوان‌ پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد، روابط با آن را قطع خواهندکند.

نامزد پیشین ریاست جمهوری مصر تأکید‌ کرد: خواسته اصلی اکنون اجرای قطعنامه اتحادیه عرب درباره قطع روابط دیپلماتیک با آمریکا یا هر کشوری است که مانند ترامپ عمل کند. بهتر است در مصر خواهان بسته شدن سفارت رژیم صهیونیستی و پایان عادی‌سازی روابط با آن باشیم، زیرا مشخص شد که صلحی واقعی وجود ندارد بلکه صلح دروغین است.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف