شاهکارهای تلاوت سوره حمد + صوت

دو شنبه 25 دی 1396 - 14:42:50

تلاوت های شاخص و گوش نواز از سوره حمد با صدای خوش خوان ترین قاریان جهان اسلام

تهران- الکوثر:   قرائت قرآن با صوت و لحن نیکو یکی از آداب ظاهری قرآن کریم است که مسلمانان به مراعات آن سفارش شده اند چنانکه نبی مکرم اسلام (ص) فرموده اند:« زَیِّنُوا القُرآنَ بِاَصواتِكُم »( قرآن را با صدای خود زینت بخشید.)
سفارش یاد شده شاید از آنروست که تلاوت قرآن با صوت زیبا سبب تحریک حس فطری زیبایی دوستی مخاطبان کلام وحی شده در نتیجه زمینه تدبر در آیات و باب ورود به عالم زیباییهای معنوی قرآن گشوده می شود. زیبایی قرائت قرآن به میزان خداترسی و تقوای باطنی قاری و قدرت انطباق پذیری لحن و آهنگ وی با مفاد آیه بستگی دارد؛ در این صورت است که می توان انتظار داشت تلاوت قاری قرآن درشنونده تاثیر کرده او را به وجد آورد تا بى اختیار در برابر عظمت مقام الهى به سجده فرو افتد.
از پیامبراکرم(ص)سوال شد: چه كسى با صداى زیباتر قرآن مى خواند; فرمودند: آن کس که هرگاه قرائتش را بشنوى او را از خوف خدا ترسان ببینى.
 
در راستای پیاده سازی فرهنگ تلاوت قرآن با صوت حسن، اقدامات متعددی می توان انجام داد به عنوان مثال؛ معرفی تلاوتهای ماندگار قاریان پیشکسوت و اساتید فن عرصه تلاوت قرآن یکی از مهمترین گامهایی است که می توان برداشت. اینک، گوش جان بسپارید به تلاوت سوره مبارکه فاتحه الکتاب با صدای مشاهیر قاریان جهان اسلام.

به ترتیب :

1- عبدالعزیز حصان

2- مرحوم محمد صدیق منشاوی

3- حامد شاکرنژاد

4- مرحوم شحات محمد انور

5- معمر زین العابدین(با یک نفس-دوبار تکرار شده است)

6- مرحوم مصطفی اسماعیل محمد المرسی

7- مرحوم عبدالباسط محمد عبدالصمد

8- انور شحات انور

9- مرحوم متولی عبدالعال 


از صفحه ندای نور الکوثر فارسی هم دیدن کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف