هدف قرار دادن تانک ارتش عربستان

دو شنبه 2 بهمن 1396 - 11:0:48

گلوله باران تجمع نظامیان ارتش ومزدوران سعودی در خاک این کشور (جیزان) توسط توپخانه یمن

اخبار یمن را اینجا پیگیری کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف