بازدید دانشجویان عربستانی ازموزه هولوکاست!

یک شنبه 8 بهمن 1396 - 16:1:18

سفارت عربستان درواشنگتن، دانشجویان سعودی رشته حقوق بورسیه آمریکا را به بازدید ازموزه "هولوکاست" برد. هدف این بازدید آشنایی با هولوکاست وحقوق مدنی در آمریکا عنوان شدهاست.

برای دیدن سایر ویدئوها اینجا کلیک کنید

کانال تلگرامی الکوثرفارسی اینجا

 


یک شنبه 8 بهمن 1396 - 16:1:26