برف سنگین فوکر را از جا بلند کرد

یک شنبه 8 بهمن 1396 - 17:42:40
 برف سنگین فوکر را از جا بلند کرد

بارش برف امروز در فرودگاه مهرآباد تهران یک اتفاق نادر را رقم زده است.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  بارش برف در تهران باعث سنگین شدن دُم Tail Heavy فوکر 100 هما شده که در نتیجه با بر هم خوردن توازن وزنی هواپیما، دماغه آن بلند شده است.

امروز ارتفاع برف در مهرآباد بیش از 30سانتی متر گزارش شد.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف