شعارنویسی صهیونیست ها بر روی خودروهای فلسطینی

شنبه 28 بهمن 1396 - 12:12:59
 شعارنویسی صهیونیست ها بر روی خودروهای فلسطینی

رام الله – الکوثر : شهرک نشینان صهیونیست بر روی خودروهای شهروندان فلسطینی شعارهای نژادپرستانه می نویسند. 

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، غسان دغلس مسئول پیگیری شهرکهای صهیونیستی در شمال کرانه باختری به خبرگزاری «معا»ی فلسطین گفت شهرک نشینان تندرو بر روی برخی از خودروهای شهروندان فلسطینی در روستای «ِیتما» در جنوب نابلس شعارهای نژادپرستانه نوشتند.

وی افزود شهرک نشینان صهیونیست دست کم بر روی سه خودرو شعارهایی مانند «مرگ بر اعراب» نوشتند. 


برای عضویت در کانال تلگرام فارسی شبکه الکوثر اینجا کیک کنید


شنبه 28 بهمن 1396 - 12:20:4