برگزاری تظاهرات ضدصهیونیستی در تونس

یک شنبه 29 بهمن 1396 - 9:54:30
برگزاری تظاهرات ضدصهیونیستی در تونس

تونس- الکوثر: مردم تونس در حمایت از تصویب قانون جرم شمردن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در پارلمان  این کشور، در پایتخت راهپیمایی کردند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  خیابان حبیب بورقیبه در پایتخت تونس شاهد تظاهراتی بود که اقدام نمایندگان وابسته به حزب حاکم را در رد بررسی قانون جرم شمردن عادی سازی روابط با اسرائیل محکوم کرد.

در این تظاهرات برخی از نمایندگان پارلمان تونس و فعالان سیاسی و حقوق بشر حضور داشتند و شرکت کنندگان ، خواستار تدوام اعمال فشار بر دولت تونس و نمایندگان حزب حاکم برای تصویب قانون جرم شمردن عادی سازی روابط با اسرائیل شدند که حزب جبهه مردمی آن را مطرح کرده است. 
زیاد الاخضر نماینده حزب جبهه مردمی در این خصوص گفت: «ما معتقدیم با اعمال دوباره فشار مردمی می توانیم این قانون را تصویب کنیم. از این رو ما در همه تجمع های اعتراضی شرکت می کنیم تا نیروهای مدنی از طریق آن بتوانند قانون جرم شمردن عادی سازی روابط را تصویب کنند».

رفیق غانمی از رهبران جریان مردمی نیز گفت:« این تجمع در اعتراض به اقدام حزب حاکم و حمایت از جنبش اعتراضی مردمی است که همه انواع و اشکال عادی سازی روابط را با رژیم صهیونیستی محکوم می کند، به ویژه در این شرایط و لحظه تاریخی که شاهد گسترش شبکه های جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی هستیم. ما با این اقدام حداقلی اعلام می کنیم جنبش های اعتراضی شدت بیشتری خواهد گرفت تا قانون جرم شمردن عادی سازی روابط در پارلمان تونس تصویب شود. ما می دانیم طرف های زیادی وجود دارند که می خواهند از تصویب این قانون جلوگیری کنند».


اخبار تونس را اینجا پیگیری کنید


یک شنبه 29 بهمن 1396 - 9:54:50