خلبان هواپیما یکبار جان مسافرانش را نجات داده بود

یک شنبه 29 بهمن 1396 - 12:16:9
خلبان هواپیما یکبار جان مسافرانش را نجات داده بود

خلبان فولاد، یک بار در سال ۹۲ جان مسافرانش را نجات داده بود.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف