مقطعی زیبا از تلاوت سوره مبارکه واقعه توسط استاد محمود شهات محمد انور

یک شنبه 6 اسفند 1396 - 12:10:0

تلاوت 2018 در مصر

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف