رمزگشایی روزنامه لبنانی از انتصابات جدید پادشاهی سعودی

سه شنبه 8 اسفند 1396 - 18:23:51
رمزگشایی روزنامه لبنانی از انتصابات جدید پادشاهی سعودی

بیروت- الکوثر: روزنامه الاخبار چاپ لبنان نوشت عربستان در پي به بن بست رسيدن در جنگ بي نتيجه يمن، و نيز با توجه به بي ثباتي حاصل از افزايش نارضايتي داخلي در قبال اقدامات محمد بن سلمان، تعدادي از شاهزادگان جناح مخالف را در مسئوليت هاي مهم منصوب کرده است.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، پايگاه اينترنتي روزنامه الاخبار چاپ در يادداشتي نوشت برکناري فرماندهان نظامي قديمي عربستان در جهت جلب رضايت جناح هاي خشمگين از حکومت بن سلمان، مهمترين پيامي است که بسته جديد احکام پادشاهي عربستان در بر دارد و  به نظر نمي رسد خارج از چارچوب چالش هايي باشد که عربستان با آن مواجه است.
38 فرمان سلطنتي که سلمان بن عبدالعزيز دوشنبه شب گذشته صادر کرد و مهمترين آنها مربوط به فرماندهان نظامي عربستان بود باعث ايجاد تغييرات گسترده و فراگيري شد که در چارچوب مقتضيات توسعه وزات دفاع قرار مي گيرد. به ويژه آن که شش منصب و موقعيت به افرادي از جناح هايي واگذار شد که محمد بن سلمان ولي عهد عربستان قبلا  اقداماتي براي منزوي کردن آنها انجام داده بود.
اين فرمانهاي سلطنتي شامل بازنشستگي عبدالرحمن بن صالح البنيان از رياست ستاد ارتش و ترفيع و سپس انتصاب فياض بن حامد الرويلي به جاي او و نيز برکناري محمد بن عوض سحيم فرمانده نيروي پدافند هوايي و ترفيع وسپس انتصاب ترکي بن بندر بن  عبدالعزيز به جاي او مي شد. 
در نيرو زميني هم فهد بن عبدالله المطير جاي فهد بن ترکي بن عبدالعزيز را گرفت.
موافقت با سند توسعه وزارت دفاع، زمينه ساز اين تغييرات شد اما نمي توان اين موضوع را ناديده گرفت که ناتواني عربستان از قطعي کردن نتيجه جنگ (با يمن) که به زودي سه سال کامل از آغاز آن مي گذرد در روند اين تغييرات موثر بوده است. 
اما در مورد انتصاب بندر بن سلطان بن عبدالعزيز به عنوان امير مطنقه الجوف با رتبه وزير و فهد بن بندر بن عبدالعزيز به عنوان مشاور پادشاه با رتبه وزير، فيصل بن ترکي بن عبدالعزيز مشاور ديوان پادشاهي با رتبه وزير، ترکي بن طلال بن عبدالعزيز معاون امير منطقه عسير با رتبه وزير، فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز معاون امير منطقه حائل با رتبه ممتاز و سلطان بن احمد بن عبدالعزيز به عنوان مشاور ديوان پادشاهي با رتبه ممتاز، يک نکته جالب توجه است.
اين امتيازها و مناصب به نوادگان پادشاه مؤسس آل سعود از ميان سديري ها اعطا شده است که ملک سلمان از آنها براي رساندن فرزندش محمد به ولايت عهدي عبور کرده بود. از بين اين نوادگان تعدادي مانند طلال به مسير انتقال قدرت معترض بودند و نزديکان تعدادي ديگر از آنها در جريان بازداشت و سرکيسه کردن شاهزادگان توسط محمد بن سلمان، مورد تعرض قرار گرفتند.
از اين رو مي توان احکام جديد را به عنوان تلاشي از سوي وليعهد براي کاهش خشم فزاينده نسبت به سياست هايش در داخل خاندان حاکم و بازيابي دوستي و حمايت جناح هاي غير از جناح «سلماني» ارزيابي کرد که تلاشي در جهت هموار کردن مسير اجرايي شدن چشم انداز بن سلمان نيز هست.
زيرا جنجالي که اقدامات پياپي و سريع ولي عهد عليه دشمنان و رقبايش در همه سطوح آفريده است پاشنه آشيل حکومت اوست و مانع برقراري ثباتي مي شود که وليعهد جوان براي جذب سرمايه گذاري و هموار کردن مسير آزادسازي اقتصاد به آن نياز دارد.


اخبار عربستان را اینجا پیگیری کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف